ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) လားရႈိးျမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းတင္ေက်းရြာရွိ အမက (မူလြန္) ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းတြင္ စိန္၀တ္မႈန္ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္႔ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႔ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

Head Office

Sein Wut Hmon Group

Address: No-24, Phan Chat Won U Shwe Ohh St., Industrial Zone (2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar.

Phone: (+95) 1 684842, 684862

Fax: (+95) 1 684715

Sein Wut Hmon Group
Get in Touch