Refrigerators

Model Litre
RS - 06 DR4 SA 42 Lit
RS-11 DR4HA 87 Lit
RS - 13 DR4 SA 100 Lit
RS - 20DR4HA 152 Lit
RS - 23DR4SA 175 Lit
RD - 11DR4SA 82 Lit
RD - 14DR4SA 108 Lit
RD - 18 DR4 SA 138 Lit
RD - 25DC4SA 196 Lit
RQ - 73 WC4 SHYA 463 Lit
RQ - 52WC4S 378 Lit
RD - 22 WR4 SA 168 Lit
RD - 27 WR4 SK 206 Lit
RD - 30 WC4 SA 224 Lit
RD - 33 WR4 256 Lit
RD - 32WR4SK 251 Lit
RD - 65 WR4 SZ 500 Lit
RT - 41 WC4 SYM 316 Lit
RT - 41 WC4 SYB 316 Lit
RT - 41 WC4 SYS 316 Lit
RC - 76 WS4SAB 316 Lit

Chest Freezer

FC - 19 DD 4SA 145 Lit
FC - 25 DD 4SA 200 Lit
FC - 27DD 4HNA 207 Lit
FC - 38 DD 4SA 295 Lit
FC - 41DD 4HA 307 Lit
FC - 44 DD 4HHA 336 Lit
FC - 66 DD 4HNA 510 Lit

Beverage Cooler

FL -37 FC 4HS 282 Lit
FL - 51 WC 4HAA 383 Lit
FL - 99 WC4HS 758 Lit

 

Shops Address

Shop 1:အမှတ် (၂၃၃-၂၃၅)၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် (၁၀)လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 2: အမှတ် (၂၆-ဘီ)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 3: ဆိုင်အမှတ် (၂၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ Lief Square Compound၊ မြန်မာပလာဇာ၊ အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 4: ၃၅လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့၊ မန္တလေးမြို့။ ဖုန်း (+95) 2 69657၊ (+95) 2 61509

Bago ShowroomNo - 305၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ ပဲခူးမြို့။

Pokokku ShowroomNo - 15၊ ဆုကြီးပန် (3) လမ်း၊ ဆင်ပေါက်လှရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။

Lashio ShowroomNo - 1515၊ သိဒ္ဓိလမ်းနှင့် ရန်ကင်းလမ်းထောင့်၊ လားရှိုးမြို့။

Taung Gyi Showroomပတ္တမြားလမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။