Split Types

AS - 09 CR4 FYDDC 1.0 HP
AS - 12 CR4 FYEDC 1.5 HP
AS - 18 CR4 FWADC 2.0 HP
AS - 09 TR4 SYDTG 1.0 HP
AS - 12 TR4 SYETG 1.5 HP

Floor Standing Type

AUF - 18CR4 FIUC  2.0 HP 
AF- 24 CR4 FVK/VQ   3.0 HP 
AUF - 24HTR4FC  3.0HP 
AF - 41 CR6 FL  5.0 HP 
AUF - 42CR6 FEM  5.0 HP 

Celling Cassette Type

AC - 18CR4 SA  2.0 HP
AC - 24 CR4 SA  3.0 HP
AUC - 42 CR46 FEHA  5.0 HP

Portable Type

AP - 09CR4SEJS  1.0 HP
AP - 12CR4SFJS  1.5 HP

 Split Outdoor & Indoor

AMW4 - 28 U4 SKC  5.0 HP 
AMW3 24 U4 SKC  2.5 HP 
AMS - 09 UR4 SNVG3  1.0 HP 
AMS - 12 UR4 SNVG3   1.5 HP 

 

Shops Address

Shop 1:အမှတ် (၂၃၃-၂၃၅)၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် (၁၀)လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 2: အမှတ် (၂၆-ဘီ)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 3: ဆိုင်အမှတ် (၂၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ Lief Square Compound၊ မြန်မာပလာဇာ၊ အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Shop 4: ၃၅လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့၊ မန္တလေးမြို့။ ဖုန်း (+95) 2 69657၊ (+95) 2 61509

Bago ShowroomNo - 305၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ ပဲခူးမြို့။

Pokokku ShowroomNo - 15၊ ဆုကြီးပန် (3) လမ်း၊ ဆင်ပေါက်လှရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။

Lashio ShowroomNo - 1515၊ သိဒ္ဓိလမ်းနှင့် ရန်ကင်းလမ်းထောင့်၊ လားရှိုးမြို့။

Taung Gyi Showroomပတ္တမြားလမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။